Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid:

1. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • üks pilt (3×4) õpilaspiletile, taha kirjutada lapse nimi
 • lasteaia vaatluskaart
 • koopia lapsevanema dokumendist (saab teha koolis)
 • tervisekaart
 • 1. klassis vajaminevate töövahendite loetelu leiad SIIT.

 2. -9. klassi astumiseks

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • väljavõte õpilasraamatust
 • viimane klassitunnistus
 • üks pilt (3×4) õpilaspiletile
 • tervisekaart