Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtt

Vajalikud dokumendid:

1. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • üks pilt (3x4) õpilaspiletile, taha kirjutada lapse nimi
 • lasteaia vaatluskaart
 • koopia lapsevanema dokumendist (saab teha koolis)
 • tervisekaart

1. klassis vajaminevate töövahendite loetelu leiad SIIT.

 2. -9. klassi astumiseks

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • väljavõte õpilasraamatust
 • viimane klassitunnistus
 • üks pilt (3x4) õpilaspiletile
 • tervisekaart

Tule meile õppima!

Tule Raasiku põhikooli õppima!

Seoses uuele õppekavale üleminekuga on ka meie koolis palju uut ja põnevat.

Elamusõpe algklassides

Elamusõppe ehk kogemusliku õppimise eesmärk on ergutada õpilaste arengut läbi uute elamuste. Elamusi saame üks või kaks korda veerandis viibides õppepäevadel väljaspool kooli.

1. klass

Esimeses kooliastmes (1.-3. klass) hinnatakse õpilasi sõnaliselt.
See toetab õpilase isiklikku arengut, loob emotsionaalselt turvalise, meeldiva keskkonna ja kujundab lapses positiivset enesehinnangut.

Kombe- ja karjääriõpe

Kombe- ja karjääriõpetuse tundides õpime  käitumiskultuuri aluseid, lugupidamist ja sallivust, loovalt ja arukalt töötama üksi ja koos teistega ning austama tööd ja töötegijat. Saame teadmisi lauakommetest, toiduvalmistamisest, rahvatraditsioonidest ja rahvakalendri tähtpäevadega seotud tavadest, toitudest ja keskkonna tarkustest. Külastame ettevõtteid kodukohas ning kaugemal, saame karjäärinõustamist Anijas asuvast Ida-Harjumaa karjäärikohvikust.

Sport

Sport on meie koolis tähtsal kohal. Kergejõustikuga saavad tegeleda kõik lapsed, kel huvi ja tahtmist. Osaleme õpilastele korraldavatel võistlustel ja hästi läheb meil ka jalgpallis.

Kooli ja koju viib lapsi koolibuss

Kooli teenindavad kaks bussiliini kaks korda päevas: Aruküla-Raasiku-Pikavere ja Raasiku-Haljava-Jägala.


Ootame oma kooli rõõmsaid ja särasilmseid lapsi!

You are here: Home Vastuvõtt