Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise ajad 2016/2017. õppeaastal

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  • matemaatika – 9. mai 2017. a;
  • ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus või inglise keel – 18. mai 2017. a.
You are here: Home Õppetöö Tasemetööd