Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaan 2015 celebrity porn tapes
/ 2016

Õppeaine I II III I aste IV V VI II aste VII VIII IX III aste
Eesti keel 8 7 7 22 5 3 3 11 3 2,5 2 7,5
Kirjandus           2 2 4 2 2 2 6
Inglise keel     3 3 3 4 3 10 3 3 3 9
Vene keel             3 3 3 3 3 9
Matemaatika 3 3 4 10 5 5 5 15 5 4 5 14
Loodusõpetus 1 2 1 4 3 2 3 6 2     2
Geograafia                 2 2 2 6
Bioloogia                 1 2 2 5
Keemia                   2 2 4
Füüsika                   2 2 4
Ajalugu           2 2 4 2 2 2 6
Inimeseõpetus   1 1 2   1 1 2 1   2
Ühiskonnaõpetus             2     2 2
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3
Kunst 2 1 2/1 4,5 1 1 1 3 1 1   2
Tööõpetus / Käsitöö
Tehnoloogia
1 1/2 4,5  1 2 2 5 2 2 1 5
Keh.kasv. 2 3 3 8 3 3 2 8 2 2 2 6
Elamusõpe                
Kombe- ja karjääriõpe              
Joonestamine                     1 1
Tantsuõpetus          1    2        
Arvutiõpetus                   0,5     0,5
Kokku 20 23 25   25 28 30   30 32 32  

 

You are here: Home Õppetöö Tunnijaotusplaan